gallery

Bratislava

Za našimi slovenskými bratmi jazdíme veľmi radi a to nielen preto, že Bratislava je nádherné mesto. Slováci sú veselá kopa a fotenie v ich hlavnom meste si tak vždycky náramne užijeme. Do Bratislavy navyše vyrážame z neďalekého Brna, takže nie je potreba hradiť dopravu až zo vzdialenej Prahy.